Graf balona

} 10. Jun 2019 milankozlevcar

Graf balona (finančne manije) sestavljajo štiri temeljne faze:

Prikritost (neopaznost): investicijsko priložnost prepoznanjo tisti z boljšim dostopom ter jasnejšem razumevanjem informacij.

Zavedanje: vstop dodatnih sredstev, zviševanje cene, faza odprodaje, krepitev pozicij. Mediji začno objaviljati pozitivne novice.

Manija: novica je prepoznana kot »življenjska priložnost«. Eksplozivna rast, iracionalno sklepanje, nenadzorovano pritekanje enormnih količin sredstev, nato sledi nenadna sprememba paradigme razmišljanja, ki se prevesi v agonijo upadanja.

Trenutek razsvetljenja: neracionalno zaupanje preide v spremembo paradigme dojemanja, ki ji sledita kapitulacija ter obžalovanje.

(Jean-Paul Rodrigue)

Facebook Feed