GetOn – od ideje do uspešnega podjetja

} 10. Jun 2019 milankozlevcar

Snovanje POSLOVNE IDEJE je dober začetek, vendar slednja lahko postane USPEŠNO PODJETJE le z ustreznim prizadevanjem.

Za uspešno realizacijo poslovne ideje je potrebno izdelati POSLOVNI NAČRT, ki bodočemu podjetniku začrta in pomaga vzdrževati smer razvoja podjetja, predvidi in določi načine soočanja s poslovnimi ovirami in predvidi sredstva, ki jih podjetnik mora zagotoviti za uresničitev ideje.

Uresničevanje poslovne ideje nujno zahteva ustrezno in dobro premišljeno ter zavarovano FINANCIRANJE.

Poslovno idejo skladno s poslovnim načrtom uresničuje TEAM, ki naj bo premišlje- no in strateško zasnovan, upoštevajoč morebitne medsebojne vrzeli med člani, hkrati pa ima natančno določeno hierarhijo prioritet.

Podjetje tako postane primerno za nastop na TRGU.
Predstaviti se mora poslovnim partnerjem in potencialnim kupcem,

sočasno pa skrbeti za ustrezno javno podobo, s katero se USPEŠNO PODJETJE kakovostno vključuje v družbo.

Facebook Feed